Gói Custom

+ Đầu số tổng đài: 8×55
+ Hệ thống trả Voucher tự động
+ Hệ thống báo cáo khách hàng
+ Kết nối với hệ thống phần mềm sẵn có

Danh mục: