Phát hành voucher quà tặng có được tính là chi phí hợp lý không?

Khi phát hành voucher quà tặng, phiếu mua hàng, doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn không? Và chúng có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Dưới đây là câu trả lời chi tiết!

Theo Công văn 4167/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 14/15/CV-MBKE ngày 13/3/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.4b Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;

Căn cứ Khoản 3a, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”;

Thẻ voucher được xem làmột món quà tặng sử dụng phổ biến hiện nay

Trường hợp công ty theo dõi quy trình quản lý voucher và thấy có phát sinh mua phiếu quà tặng để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì khi thu tiền, bên bán lập chứng từ thu. (Khi khách hàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua hàng (bên bán chuyển giao quyền sở hữu) là thời điểm bên bán lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định).

Khi tặng phiếu quà tặng, công ty không phải lập hóa đơn; Căn cứ vào chứng từ thu của bên bán và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình tặng quà cho khách hàng sẽ được tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Tóm lại

Bên bán: Khi bán phiếu quà tặng, voucher thì lập phiếu thu (Không lập hóa đơn) và hạch toán qua tài khoản 131. Khi nào khách hàng sử dụng phiếu quà tặng, Voucher để mua hàng thì lập hóa đơn, kê khai thuế và phản ánh doanh thu. 

Bên mua: Khi mua phiếu quà tặng, voucher thì chỉ cần: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, hồ sơ chứng minh chương trình khuyến mãi là được hạch toán vào chi phí.

Về thuế GTGT:

Khi phát hành voucher quà tặng, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do đó đơn vị không phải lập hóa đơn, đơn vị căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi theo quy định.

Về thuế TNDN:

Trường hợp doanh nghiệp có phát hành voucher quà tặng cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp quy định của pháp luật thương mại thì đơn vị được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH Công nghệ ViHAT

  • VP_ HCM:  số 6, đường 16, khu dân cư Him Lam, p.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM
  • Hotline: 0902 435 340
  • VP_Hà Nội: Tòa nhà Phương Nga, Số 15, ngõ 2, Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Website: https://svoucher.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *