SVoucher là gì?

SVoucher là một dạng phiếu mua hàng điện tử, được gửi qua SMS, có giá trị trong 1 khoảng thời gian nhất định. Chúng được dùng để mua hàng hóa hoặc sử dụng các dịch vụ khác. Doanh nghiệp phát hành các SVoucher sẽ cam kết giảm giá hoặc tặng lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tương ứng với thông tin đã thể hiện. Giá trị của voucher không thể quy đổi sang tiền mặt.